הערכת עמיתים

פעילות "הערכת-עמיתים" (סדנה או Workshop) מאפשרת להציג משימה או מטלה הדורשת ביקורת והערכת עמיתים.

מבוא

הערכת עמיתים היא אסטרטגיית הוראה יעילה, המבוססת של שיתוף ומעורבות לומדים בתהליך ההערכה, המתאימה במיוחד להשגת המטרות של הוראה אקדמית בתחומי תוכן שונים. מחקרים מצביעים על התאמה טובה בין הציונים וההערכות של הסגל לבין ההערכות שנותנים סטודנטים. לכן, ניתן להשתמש בהערכות שנותנים סטודנטים.

הערכת עמיתים היא משימה ברמת חשיבה גבוהה, המאפשרת לסטודנטים להכיר את הקריטריונים המשמשים להערכת עבודותיהם, ותורמת לסטודנטים בקידום ההבנה וטיפוח כישורים מקצועיים. ממחקרים עולה כי הערכת עמיתים היא אסטרטגיה יעילה להעצמת תהליך הלמידה ולהגברת המוטיבציה (Conway et al., 1993; Falchikov & Goldfinch, 2000 ).

מערכת ה-Moodle מאפשרת יישום יעיל של הערכת עמיתים בהוראה, תוך שמירה על אנונימיות, נגישות לעבודות עמיתים ולקריטריונים להערכה, אפשרות להגשה מקוונת של ההערכה, עיבוד אוטומטי של הנתונים והצגת תוצאות ההערכה.

הערכת עמיתים במערכת ה-Moodle

 • בפעילות הערכת עמיתים ב- Moodle, סטודנט מגיש עבודה, ובהמשך, מבצע הערכה של מספר עבודות שהוגשו על ידי עמיתים.
 • בפעילות 'הערכת עמיתים', סטודנטים מקבלים שני ציונים (1) ציון על הגשת העבודה (2) ציון על סמך הערכות עמיתיהם. שני הציונים נרשמים בגיליון הציונים של הקורס.

פעילות הערכת עמיתים כוללת חמישה שלבים, והמרצה מעביר את המטלה משלב לשלב, בהתאם להתקדמות:

היערכות: מרצה מגדיר את מאפייני הפעילות, לוח הזמנים והמחוון (ניתן לחזור לשלב זה גם בהמשך). בשלב זה, ניתן להעלות דוגמה להערכה.

הגשה: סטודנטים מגישים עבודות, בהתאם להנחיות המרצה.

המרצה מגדיר עבודות להערכה בהקצאה ידנית או לחלופין, בהקצאה אוטומטית.

הערכת עמיתים: סטודנטים מעריכים עבודות של עמיתים באמצעות מחוון (טופס הערכה) מובנה, המכיל קריטריונים להערכה (מחוונים) שהוגדרו ע"י המרצה.

הערכה ומתן ציון: המערכת מקצה באופן אוטומטי, ציונים המורכבים מהציון על העבודה שהוגשה ומציון על איכות ההערכה

סגירה: הציונים מועברים לגיליון הציונים שבמערכת ה-Moodle  וכל סטודנט יכול לראות את ההערכות שקיבל מחבריו.

המלצות ליישום הערכת עמיתים בקורס

 • נדרשת הסברה מקדימה - סטודנטים ייהנו יותר מסוג זה של פעילות, אם יבינו כיצד תתרום להם ההתנסות בהערכה.

ההכנה צריכה לכלול רציונל לפדגוגיה, הנחיות עבודה, לוח זמנים, התייחסות לקריטריונים להערכה, והדרכה איך לתת משוב טוב. – כל אלה עשויים למנוע התנגדות, להפחית הטיה, ולשפר את התוקף.

בנוסף, מומלץ לתרגל הערכה, תוך הצגה של דוגמאות של הערכה טובה והערכה גרועה...

 • מומלץ לבחור בתרגיל/משימה שכבר נבדקו בסמסטרים קודמים, ונמצאו תקינים ומהימנים.
 • בשלב ההיערכות, הגדרת המחוון היא קריטית! המחוון (טופס הערכה) הכולל קריטריונים ורמות ביצוע, מסייע ומדריך את הסטודנטים במתן הערכה ודרוג. איכות המחוון תשפיע על איכות ההערכות (ר' Miller, 2003).
 • הנחו את הסטודנטים להצדיק/לנמק את ההחלטות והציונים, כדי למנוע שיקולים זרים במתן הציונים...
 • מומלץ לפרסם את הקריטריונים בשלב מוקדם, כדי שידריכו את הסטודנטים כבר בשלב הכנת העבודה.
 • מומלץ לשקול מהי המטרה של שילוב הסטודנטים בהערכה ובהתאם, מהי הדרך המועדפת להקצאת עבודות להערכה, למשל: הגדרת קבוצות של סטודנטים (2-4), שיבצעו הערכה הדדית.
 • מומלץ לאפשר הערכת עמיתים ו/או הערכה עצמית כבונוס או כרשות ולא כחובה (ר'(Komarov  & Gajos, 2014).
 • המרכז לקידום הלמידה וההוראה מציע תמיכה פדגוגית ותמיכה טכנולוגית ומענה ידידותי לשאלות.
  בנוסף, פורום המפתחים של מערכת ה- Moodle מציע תמיכה ומענה על שאלות.

מקורות

 • Falchikov, N and Goldfinch, J. (2000). Comparing Peer and Teacher Marks Student Peer Assessment in Higher Education: A Meta-Analysis. Review of Educational Research. Vol 70 (3). pp287-322.
 • Conway, R., Kember, D. Sivan, A. and Wu, M. (1993) Peer Assessment of an Individuals Contribution to a Group Project. Assessment and Evaluation in Higher Education, 18 (1) 45-56.
 • Komarov,  S., Gajos , J. K. (2014). Organic Peer Assessment
 • www.eecs.harvard.edu/~kgajos/papers/2014/komarov14organic.pdf
 •  Miller, P. J., (2003). “The Effect of Scoring Criteria Specificity on Peer and Self-Assessment”, Assessment & Evaluation in Higher Education, Volume 28, No 4, pp 383-394.

נכתב ע"י ד"ר אירית ורטהיים