Engageli - הסבר עבור הסטודנטים

פלטפורמת Engageli פותחה כדי ליצור באמצעות טכנולוגיה קהילת למידה מאפשרת המבוססת על שיתוף פעולה, גמישות ולמידה אינטראקטיבית.

חלק מיכולות הפלטפורמה כוללות:

  • שולחנות וירטואליים עבור קבוצת למידה, הכוללים יכולות התכתבות באמצעות צ'ט, שיח, והצגת שאלות במהלך השיעור (ללא הפרעה ליתר הסטודנטים)
  • התכתבות עם צוות ההוראה באמצעות הצ'ט
  • אפשרות לשאול שאלות את כלל הקורס באמצעות "שאלות ותשובות" (Q&A), גם באופן אנונימי
  • "הרמת יד וירטואלית" על מנת לעלות לפודיום במהלך דיון
  • מחברת שלכם (Notes), באמצעותה ניתן לצלם צילומי מסך של חומרי ההוראה ולהוסיף להם את הערות (ניתן להוריד את המחברת בסיום השיעור כקובץ Word)

מספר קישורים חשובים מומלצים לפני תחילת הלמידה בפלטפורמה:

ההתחברות ל Engageli היא ישירות מתוך אתר ה-Moodle של הקורס.

תמיכה וסיוע: ניתן לפנות למערך התמיכה של Engageli באמצעות צ'ט, טלפון או טופס בקשת תמיכה.

 

שינוי אחרון: Friday, 14 January 2022, 9:11 AM