הערכת ביניים

הערכת ביניים - הערכה מעצבת, תהליך המשמש מורים וסטודנטים במהלך ההוראה, ומספק משוב שנועד להתאים את ההוראה והלמידה, במטרה לקדם את למידת הסטודנטים.
המטרה היא דיאלוג על הלמידה, לא הערכה של הוראת המרצה/מנחה/מתרגל.

תבניות שאלוני הערכת ביניים והנחיות להתקנתן ניתן למצוא כאן.

לשם מה נרצה לפרסם משובי ביניים במהלך הסמסטר?

 • לתמוך ולשפר את הלמידה והמעורבות של הסטודנטים בקורס באותו סמסטר
 • ללמוד על ההשפעה של פעילויות ואסטרטגיות הוראה שונות על הלמידה של הסטודנטים
 • לשפר את ההוראה ולהתאימה לקבוצת הסטודנטים
 • להדגים פרקטיקה רפלקטיבית, ולהראות אכפתיות ומחויבות להצלחת הסטודנטים
 • להימנע מהפתעות בהערכות הקורס במשאל בסוף הסמסטר

 

מתי הזמן הטוב ביותר לפרסם את המשוב?

 • זמן טוב לאסוף משוב ביניים הוא לאחר בחן אמצע או במעבר בין נושאי לימוד, מוקדם מספיק כדי שניתן יהיה לבצע התאמות במידת הצורך (בדרך כלל 4-6 שבועות מתחילת הסמסטר).
 • היות ומדובר בשאלון מאוד קצר ניתן להעביר אותו גם לעיתים תכופות יותר, בנקודות מפתח - למשל לאחר העברת פעילות שונה, לאחר השלמת חלק משמעותי בתוכן הקורס, וכד'.

לפני פרסום השאלות - הציגו את התהליך והמטרה לסטודנטים

 • הסבירו לסטודנטים את המטרה והתהליך: ״זוהי ההזדמנות שלכם לתת לי בלבד, משוב אנונימי, ולאפשר לבצע התאמות, אשר אתם תיהנו מהם, עוד במהלך סמסטר זה"
 • הודיעו לסטודנטים, כי לא תוכלו להיענות לכל הבקשות! משיקולי זמן, שיקולים פדגוגיים וכו', אבל תקשיבו ותשתדלו.
 • שלחו לסטודנטים מייל מאתר הקורס, עם בקשה לענות על השאלות (ר' בהמשך דוגמה).

לאחר פרסום השאלות

 • נתחו את התוצאות, וקבצו את התגובות לשלוש קטגוריות:
  • הערות המתייחסות לנקודות אשר ניתן לשנות במהלך הסמסטר (למשל, מספר המטלות, עבודה בקבוצות...).
  • הערות/הצעות הכרוכות בשינויים, אשר לביצועם נדרש לחכות למועד הבא בו יוצע הקורס (למשל, שינוי בתכנים).
  • הערות המתייחסות לשינויים, אשר מסיבות פדגוגיות, לא ניתן לבצע.
 • חשבו על ההוראה שלכם לאור התוצאות, וזהו שינויים מציאותיים שניתן לבצע בסמסטר זה.

התגובה לסקר - בשיעור לאחר הסקר

 • הודו לסטודנטים על ההשתתפות בתהליך ועל ההערות החשובות!
 • שתפו את הסטודנטים בתוצאות וברפלקציות שלכם, והודיעו מה תוכלו לשנות ומה לא, ומדוע.
 • התייחסו להזדמנות למה שאתם כמורים והם כלומדים יכולים לעשות כדי להפיק את המרב מהזדמנויות הלמידה שנותרו בסמסטר

דוגמה לנוסח פנייה לסטודנטים

סטודנטים יקרים,

 אודה לכם באם תקדישו מזמנכם למענה על שאלון משוב קצר על ההוראה/הנחיה/תרגול ועל הלמידה שלכם בקורס.

למשוב שלכם ערך רב, והוא יסייע לי ללמוד מכם, מה לשמר ומה רצוי לשפר, כבר במהלך הסמסטר הנוכחי.  השאלון הוא אנונימי.

 תודה על שיתוף הפעולה,

שאלות לדוגמא

 • שאלות פתוחות: הניסוח הממקד את הסטודנטים בלמידה שלהם. הוא איתות חשוב לכך שזו אינה הערכה של ההוראה, והמטרה היא לאפשר לסטודנטים הזדמנות לחשוב על הלמידה שלהם.
  • מה תורם לך ללמידה בקורס?
  • מה היית רוצה לבקש מהמנחה/מרצה/מתרגל אשר עשוי לתרום ללמידה שלך בקורס?
 • שאלות לדירוג:
  • אני מעורב בקורס זה
  • אני מרגיש ששילוב  ________ תורם לי ללמידה (מלאו את החסר עם שיטת הלמידה: הרצאות, כתה הפוכה, התנסות בפתרון בעיות בקבוצה, סימולציות, סקרים, פרויקט, חקר מקרה, למידה עצמית באמצעות קריאה, צפייה בסרטונים...)
 • מידע ספציפי על בעיות טכנולוגיות או קשיים אחרים ספציפיים להוראה מרחוק:
  • בעיות טכנולוגיה הפכו את העיסוק שלי בקורס למאתגר יותר.
  • הלמידה המקוונת מצמצמת את הסחות הדעת בקורס.
שינוי אחרון: Thursday, 17 February 2022, 9:56 AM