גיבוי ההגשות של הסטודנטים במחשב האישי

אפשרות 1: גיבוי עבודות מתיבת הגשה בודדת

ניתן לבצע גיבוי לכל הקבצים שהוגשו לתיבת ההגשה באופן הבא:

א. כנסו לתיבת ההגשה.

ב. לחצו על "הצגת / מתן ציונים להגשות" שבתחתית הטבלה המסכמת את מצב ההגשות.

ג. בחלק העליון של העמוד יש תיבת בחירה תחת הכותרת "פעולת מתן ציון". בחרו "הורדת כל העבודות". הקבצים ישמרו בתיקיית zip.

אפשרות הורדת כל ההגשות מתוך מטלה

אפשרות 2: גיבוי עבודות ממספר תיבות ההגשה באתר (כולן או חלקן)

א. הפעילו עריכה באתר הקורס.

ב. מצאו בסרגל השמאלי או בחלק המשבצות העליון משבצת ששמה "הורדת הגשות". במידה ולא מצאתם, ניתן להוסיפה באמצעות משבצת הוספת משבצות.

משבצת הורדת הגשות המאפשרת הורדה של הגשות ממטלה מסוימת, מספר מטלות או כל המטלות באתר הקורס

ג. עבור גיבוי כל ההגשות יש ללחוץ על "הורדת כל ההגשות" - יווצר קובץ zip ובו תיקיות לכל תיבת הגשה עם הקבצים המתאימים.

עבור גיבוי של חלק מתיבות ההגשה ניתן ללחוץ על "הורדת הגשות למטלות מסוימות" ובחרו את התיבות הרצויות בתפריט שיפתח.

הערה: מומלץ לפתוח את הקבצים באמצעות תוכנת 7zip.

שינוי אחרון: Wednesday, 1 April 2020, 1:20 PM