הנחיות בחינה במודל עבור סטודנטים

לאחר כניסה לזום ובדיקת נוכחות על ידי המשגיח, היכנסו לאתר המודל של הקורס ואתרו בו את אזור בחינה המתאים.

בשלב ראשון, תתבקשו לחתום על הצהרות טוהר בחינות וויתור סודיות. לחצו על הקישור ותועברו למסך הבא:

לחצו על "התחלת ניסיון מענה". בשלב הבא תתבקשו להזין סיסמה סודית, אותה המשגיח יעביר לכם בצ'ט של זום:

הזינו את הסיסמה ולחצו על "תחילת נסיון המענה".

בשלב הבא יש לאשר את שני החלקים ולהגיש.

חזרו לאזור הבחינה בעמוד הראשי של הקורס ותוכלו כעת לפתוח את הבחינה עצמה (המבחן יכול להיות בצורת בחינה, מטלה או שילוב של שניהם):

בהצלחה!

שינוי אחרון: Thursday, 24 December 2020, 9:28 AM