הודעה על פתיחת אתרי מודל חדשים לשנת תשפ"ג

Click letter to the campus - new moodle - he.pdf link to view the file.