למידה מקוונת בטכניון - חוברת הנחיות - מרץ 2020

Click digital-learning.pdf link to view the file.