עדכון אתר קורס קיים

מרצה או מתרגל, המעוניין לקבל הרשאות לאתר קיים ימלא טופס לפתיחת קורס, ובו יציין את כל אנשי הצוות אותם יש להוסיף לאתר הקורס.

תמונה של סימן אזהרה שימו לב:

  • ברוב האתרים הקיימים, רשימות הסטודנטים מתעדכנות באופן אוטומטי לקראת תחילת הסמסטר ולכן חשוב מאוד לעדכן את צוותי ההוראה ולהסתיר תכנים שאינכם רוצים לחשוף בשלב מוקדם ככל האפשר לפני תחילת הסמסטר.
  • מומלץ לשקול ביצוע "איפוס" קורס (פורומים, ציונים, הגשות וכו').
שינוי אחרון: Wednesday, 1 April 2020, 1:18 PM