הגדרת כותרות ליחידות הוראה / נושאים

הכותרות של יחידות ההוראה חשובות לצורך ארגון ברור ונוח של תכני הקורס, גם לצוות ההוראה וגם לסטודנטים. ברירת המחדל של הכותרות היא לפי מספר היחידה.

ניתן לשנות את הכותרות כך שיהיו בהתאם לסוג התכנים (למשל: הרצאות, תרגולים, תרגילי בית) או בהתאם לשבוע הלימוד (שבוע 1, שבוע 2) או לפי שם המרצה המלמד את החלק הזה בקורס או לפי הנושא הנלמד (מבוא, גנומיקה, אלגוריתמי חיפוש וכו').

לשינוי הכותרות בצעו את הפעולות הבאות:

1. כנסו לאתר הקורס והפעילו עריכה.

2. לצד כל כותרת יחידה יופיע אייקון של עיפרון.

כותרת יחידת הוראה - תצוגה במצב עריכה עם אייקון שינוי הכותרת

3. לחצו על העיפרון, שנו את הכותרת ולחצו enter בסיום.

הדגמת שינוי כותרת היחידה

שינוי אחרון: Wednesday, 1 April 2020, 1:25 PM