הוספת משתמשים לאתר הקורס באופן ידני

הוספת משתשמים לקורס באופן ידני מיועדת בעיקר להוספת חברי צוות ההוראה. הוספת סטודנטים באופן ידני איננה מומלצת. כל סטודנט בעל חשבון מייל טכניוני יכול לקבל גישה לאתרי הקורסים באופן עצמאי, גם טרם מועד הרישום הפורמלי שלו. אנא הפנו את הסטדונטים להסבר הרשמה עצמית כאורח.

להוספת משתתפים לאתר הקורס באופן ידני אנא בצעו את הפעולות הבאות:

1. היכנסו לאתר הקורס ולחצו על "ניהול הקורס" בסרגל העליון.

2. בתפריט שיפתח בחרו "משתתפים".

תפריט ניהול הקורס כפי שמוצג למורה

2. בעמוד שיפתח ניתן לצפות בפרטי המשתתפים הרשומים כרגע לאתר.

הרשימה כוללת את הפרטים הבאים: שם מלא, מספר זהות, כתובת דוא"ל, תפקיד (רמת הרשרות באתר זה), שיוך לקבוצה (במידה ואתם עובדים עם קבוצות), מועד הגישה האחרונה לאתר, ומצב. עבור משתתפים שהתווספו ידנית ניתן לבצע מחיקה מהאתר באמצעות לחיצה על אייקון הפח בסוף השורה. לכל משתתף ניתן להוסיף/לשנות את רמת ההרשאות באמצות אייקון העיפרון הצמוד לתפקיד שלו.

על מנת להוסיף משתתף נוסף, יש ללחוץ על "שיוך משתמשים לתפקיד בקורס" (לחצן אפור ארוך).

3. יפתח חלון צף. בחרו את התפקיד הרצוי (סטודנט / מורה / מורה לא עורך / שומע חופשי) ואז בשדה החיפוש הזינו מס' זהות עם 9 ספרות או כתובת מייל טכניוני של המשתמש או שם בעברית.

 חלון הוספת משתתפים

4. המערכת תציע רשימה של משתמשים קיימים העונים על קריטריוני החיפוש. יש לבחור את המשתמש הרצוי וללחוץ עליו. לאחר הלחיצה שמו יופיע מעל שדה החיפוש. ניתן להוסיף מספר משתמשים באופן זה.

5. בסיום יש ללחוץ על "שיוך משתמשים לתפקיד בקורס" (לחצן כחול בפינה השמאלית התחתונה).

שינוי אחרון: Wednesday, 1 April 2020, 3:30 PM