פעילויות לימודיות מבוססות פורום

הפורום משמש כלי לתקשורת בין צוות ההוראה לסטודנטים, אך ניתן להשתמש בו לטובת פעילויות לימודיות שונות. להלן מספר דוגמאות:

  • העלאת נושאים ע"י סטודנטים לפני תרגול
  • פורום שאלות ותשובות בין סטודנטים
  • פורום שאלות מרצה לתרגול ואתגר
  • דיונים בין לומדים ביוזמת המרצה 
  • דיונים מקבילים בנושאים משלימים
  • דיונים בין לומדים בהנחיית עמיתים
  • פורום כאזור עבודה קבוצתי
  • פורום ככלי להעלאת תוצרים מתוקשבים
  • דיונים ליצירת אוירה חברתית
Last modified: Friday, 11 March 2016, 10:09 PM