שינוי משקלי מרכיבי הציונים

1. לניהול הציונים בעמוד הראשי של הקורס לחצו על "ניהול הקורס" (בסרגל העליון, שלושה גלגלי שיניים) ואז "ציונים בקורסים שלי".

2. בעמוד שיפתח ניתן לראות "חוצצים" בחלקו העליון של המסך. לעריכת המשקל של מרכיבי הציון יש להיכנס לחוצץ "הגדרת חישוב ציונים".

3. תוצג טבלה המכילה את כלל מרכיבי הציון הקיימים כרגע באתר.

4. בשורה העליונה, בה רשום מספר ושם הקורס, לחצו על "עריכה" ואז "הגדרות".

5. במסך הבא בחרו את צורך החישוב של הציון הסופי בסעיף "צבירה" (ממוצע ציונים משוקלל מאפשר לתת משקולות לכל מרכיב).

6. לחצו על שמירה.

לאחר שמירה, העמוד עם טבלת מרכיבי הציון יוצג שוב, כאשר כעת לצד כל מרכיב תהיה תיבה בה ניתן לרשום את המשקל של המרכיב.

ניתן לבצע תהליך זה גם לקטגוריות של ציונים (למשל להגדיר קטגוריה של "תרגילי בית" ובתוכה לרכז את כלל תרגילי הבית. ניתן להגדיר את המשקל של כל תרגל בית ביחס לתרגילים האחרים, ואילו לקטגוריה עצמה לתת משקל יחסית לשאר המרכיבים של הציון).

שינוי אחרון: Thursday, 22 August 2019, 12:51 PM