הגדרות פעילות "מטלה" להגשה בקבוצות

במידה ואתם מעוניינים שהסטודנטים יגישו מטלה בקבוצות, יש לחלק את הסטודנטים לקבוצות באתר תחילה.

שלב 1: הגדרת האתר לעבודה בקבוצות - ראו הנחיות כאן https://moodle2222.technion.ac.il/mod/page/view.php?id=622272.

שלב 2: יצירת אוסף קבוצות למטלה הנוכחית - ראו הנחיות כאן https://moodle2222.technion.ac.il/mod/page/view.php?id=622274.

שלב 3: יצירת קבוצות וחלוקת המשתתפים:

שלב 4: הגדרת המטלה עצמה להגשה בקבוצות מתוך האוסף הרלוונטי - ראו הנחיות כאן

החלוקה יכולה להתבצע על ידי המרצה (ראה הסבר ליצירת קבוצות) או באמצעות הוספת משאב "תלמידים יוצרים ובוחרים קבוצות" לחלוקה עצמאית על ידי הלומדים.

1. באתר הקורס, הפעילו עריכה (לחצן ירוק בסרגל העליון) ובחרו ב"הגדרות" של המשאב הרצוי.

2. בעמוד שיפתח, בתת-תפריט "הגדרות הגשה בקבוצות" בחרו "כן".

3. יתווספו אפשרויות נוספות:

מומלץ לבחור את האפשרות של "יש להיות חבר בקבוצה בכדי להגיש" וגם לבחור את אוסף הקבוצות המתאים.

4. בהמשך עמוד ההגדרות כנסו ל"הגדרות רכיב כלליות" שנו את "מצב קבוצה" ל"קבוצות נפרדות".

5. בצעו שמירה בסיום.

שינוי אחרון: Monday, 30 March 2020, 12:15 PM