תבנית יחידת בחינה והנחיות יבוא לאתר הקורס

תבניות בחינה מקוונת

תבניות הבחינה המקוונת מכילות:

 1. טפסי הצהרת טוהר בחינות וויתור סודיות, מותנות בסיסמה - יש לשנות את הסיסמה ולהעביר אותה למשגיחים, כך שיפרסמו אותה רק לנוכחים בהשגחה בתחילת המבחן.
 2. טופס וויתור על בחינה לפי סעיף 27 של נוהל לימודי הסמכה - חתימת הסטודנטים על הטופס מהווה וויתור על הבחינה, מתאפשר במהלך החצי שעה הראשונה של הבחינה וחוסמת את אפשרות הגישה לבחינה.
 3. מעטפת עבור בחינה פתוחה עם גישה מותנית בחתימה על ההצהרות, כל עוד הסטודנט לא בחר בוויתור בחינה - כוללת את כל ההתניות. יש לשנות מועדים, משך בחינה, מועד חשיפה בחלק של הגבלת הגישה, ולהוסיף את טופס השאלות המתאים.
 4. מעטפת עבור בחינת רב-ברירה עם גישה מותנית בחתימה על ההצהרות, כל עוד הסטודנט לא בחר בוויתור בחינה - כוללת את כל ההתניות. יש לשנות מועדים, משך בחינה ולהוסיף את השאלות.
 5. בלוג - עבור תקשורת במהלך הבחינה
 6. תיבה להגשת ערעורים

במידה ואתם משתמשים בתבניות, סטודנטים אשר לא חתמו על הצהרות (1) - לא יראו את משאבי הבחינה.

סטודנטים שיחתמו על וויתור באמצעות הטופס שבתבנית - יאבדו את הגישה למשאבי הבחינה.

תהליך יבוא יחידת הבחינה לאתר הקורס

1. הורידו את הקובץ המתאים למחשבכם האישי:

2. פתחו את אתר הקורס הרצוי והפעילו עריכה על ידי הלחצן הירוק בסרגל העליון.

3. הפעילו את "מנגנון מעקב ביצוע" לפי ההנחיות כאן https://moodle2222.technion.ac.il/mod/page/view.php?id=819419

4. במידה ויש באתר שלכם יחידת לימוד ריקה - העבירו אותה להיות היחידה הראשונה (אחרי שתמקמו אותה השם שלה ישתנה ל"יחידת-הוראה 1"). הזזת היחידה: לחצו על החץ הארבע-כיווני מצד ימין ליחידה וגררו אותה מעלה עד המקום הרצוי. במידה ואין לכם יחידה פנויה באתר - ניתן להוסיף יחידה חדשה על ידי לחיצה על + מתחת ליחידה האחרונה בצד שמאל.

5. כעת לחצו על "ניהול הקורס" בסרגל העליון (שלושה גלגלי שיניים).

6. בחרו "שחזור"

7. בעמוד הבא, הוסיפו את הקובץ שהורדתם מכאן לתיבת הקובץ תחת "בחירת קובץ גיבוי" ולאחר מכן לחצו על "שחזור":

8. בעמוד הבא לחצו "המשך"

9. בשלב הבא בחרו ב "מיזוג...." ולחצו "המשך". שימו לב!!! זה מאוד חשוב לא להתבלבל כאן:

10. לחצו "המשך" בשני העמודים הבאים ואז "בצע שחזור". היחידה תתעדכן במקום היחידה הריקה.

11. היחידה שנוצרה - מוסתרת, כך שתוכלו לבצע את העדכונים בהתאם לצרכים שלכם ורק לאחר מכן לפתוח את היחידה לצפייה עבור הסטודנטים.

שימו לב, יש לעדכן את המועדים וסיסמת הגישה להצהרות -

 • טפסי הצהרת טוהר בחינות והצהרת ויתור סודיות
  • מועד פתיחה צריך להיות מועד תחילת הבחינה
  • מועד סגירה צריך להיות חצי שעה לאחר תחילת הבחינה על מנת למאחרים להשלים את החתימה ולמקרים של עיכובים שונים
  • ב"הגבלות נוספות על נסיונות מענה" יש לשנות את הסיסמה לסיסמה שאתם בוחרים למבחן, אותה תעבירו ללימודי הסמכה ולמשגיחים
 • טופס וויתור בחינה
  • מועד פתיחה צריך להיות מועד תחילת הבחינה
  • מועד סגירה צריך להיות חצי שעה לאחר תחילת הבחינה
 • שאלות רב ברירה
  • מועד התחלה בהתאם למועד הבחינה
  • מועד סגירה עם מרווח עבור עיכובים, בעלי הארכות זמן וכו'
  • משך הבחינה בהתאם למשך הבחינה לכלל הסטודנטים (ללא תוספת זמן)
  • בהגדרות מותאמות לקבוצה יש להתאים את המשך לכל קבוצה בהתאם למשך הבחינה המקורי - קישור להנחיות
 • שאלות פתוחות
  • מועד התחלה בהתאם למועד הבחינה
  • מועד "עד לתאריך" בהתאם לשעת סיום המבחן של כלל הסטודנטים (ללא תוספת זמן)
  • מועד סגירה סופי - לפחות 15 דקות לאחר שעת הסיום של המבחן, לטובת הכנת הקבצים הסרוקים והעלאתם למודל. לשיקול המרצה, ניתן להגדיר או לא להגדיר. מומלץ אם לא מגדירים - להסתיר את המטלה לאחר סיום המבחן.
  • בהגבלת גישה - מועד החשיפה צריך להיות מועד תחילת הבחינה
  • בהגדרות מותאמות לקבוצה יש להתאים את המשך לכל קבוצה בהתאם למשך הבחינה המקורי - קישור להנחיות
שינוי אחרון: Wednesday, 3 March 2021, 1:19 PM