בדיקת הבחינות וחשיפת המשובים

בדיקת בחינות וחשיפת משובים

1. בדקו את הבחינות:

שימו לב, אם הייתה אפשרות של וויתור בחינה במהלך המבחן - יש לבדוק מי מהסטודנטים חתם על וויתור ולא לבדוק את הבחינה שלו (כמו כן, לא להעביר את הציון, במידה והתקבל אוטומטית על ידי המערכת לדיווח הציונים באפגרייד).

2. בסיום הבדיקה ולאחר שאתם מוכנים לפרסום הציונים - בטלו את ההסתרה של הבחינות. 

חשיפת משובים בבחן, כאשר אינכם מעוניינים לאפשר גישה לשאלות הבחינה לסטודנטים

במידה וחשפתם לסטודנטים רק את הציונים של הבחן, ואינכם מאפשרים צפייה חופשית של הסטודנטים בשאלות הבחינה והתשובות שסימנו, על מנת לאפשר לסטודנטים לצפות ולערער, ניתן להזמין את הסטודנטים למפגש zoom. יש לבצע את החשיפה לכל סטודנט בנפרד.

1. היכנסו לבחן ולחצו על ניסיונות המענה

2. אתרו את הסטדונט הרצוי בטבלה ולחצו על "הצגת ניסיון מענה" של אותו הסטודנט.

3. כעת עשו שיתוף מסך ב zoom של החלון הזה בלבד על מנת לא להציג לסטדונט בטעות נתונים של סטודנטים אחרים.

4. עברו עם הסטודנט על ניסיון המענה והציגו לו את התשובות שסימן ומה הייתה התשובה הנכונה.

5. בסיום הפסיקו את שיתוף המסך ורק אז סגרו את חלון נסיון המענה של הסטודנט.

שינוי אחרון: Monday, 22 March 2021, 1:20 PM