ערעורים באמצעות המודל

לאחר בדיקת המבחנים וחשיפת המשובים והציונים, ניתן לבצע את תהליך הערעורים בתוך אתר הקורס.

1. ביחידת הלימוד שבה ממוקם המבחן עצמו, הוסיפו מטלה חדשה "ערעורים - מועד א'".

2. בתיאור המטלה רשמו את ההנחיות להגשת הערעור (במידה ויש דרישות מיוחדות, או כל מסר אחר שאתם רוצים להעביר לסטודנטים הנוגע לערעורים). הנחו את הסטודנטים לרכז את הטענות והנימוקים שלהם בקובץ pdf, לצרף חלקים רלוונטיים מהבחינה/המשוב במידה והם זמינים לסטודנטים, ואת הקובץ הזה להעלות למטלה.

3. הגבילו את מועד הגשת הערעורים באמצעות התזמון של המטלה.

4. שמרו.

5. הסטודנטים יעלו קבצי ערעור.

6. לאחר שיגיע מועד סיום הגשת הערעורים, הסתירו את המטלה ובצעו בדיקה של הערעורים. 

7. בתיבת "משוב המרצה" רשמו בצורה ברורה האם הערעור התקבל / התקבל חלקית / לא התקבל.

8. רשמו את הציון המעודכן במידת הצורך.

9. בסיום בדיקת כל הערעורים - בטלו את הסתרת המטלה והסטודנטים יוכלו לצפות במשוב שלכם.

דיווח ציונים: במידה ויש עדכון לציון - יש לעדכן אותו גם ב upgrade לפי הנהלים הרגילים.

שינוי אחרון: Tuesday, 14 July 2020, 8:32 PM