ייצוא ציוני בחינה וייבוא ל upgrade

לאחר סיום בדיקת הבחינות יש לדווח ציונים במערכת upgrade.

על מנת להעביר את הציונים מהמודל ל upgrade בצורה מהירה יש לבצע את הפעולות הבאות:

1. לחצו על שלושה גלגלי שיניים בסרגל העליון של הקורס

2. בתפריט בחרו "גיליון ציונים" (האפשרות השמאלית העליונה)

3. בעמוד הבא בחרו בחוצץ "ייצוא" (החוצץ האחרון בשורה העליונה)

4. בחרו "יצוא לגיליון האלקטרוני של Excel" (החוצץ השלישי בשורה השנייה).

5. ניתן לייצא את הנתונים של כל מרכיבי הציון או רק חלק מהם. בחרו את המרכיבים שאתם מעוניינים לייצא.

6. לחצו על "יצוא" בתחתית המסך.

7. קובץ האקסל נשמר במחשב שלכם. אתרו אותו ופתחו אותו.

8. בשלב זה ניתן למחוק את כל העמודות הלא רלוונטיות. השאירו את עמודת תעודות הזהות ואת עמודת ציון המבחן.

  • במידה ולמבחן היו מספר חלקים - צרו קבצי אקסל נפרדים עבור כל מרכיב, כך שבכל אחד תהיה עמודת ת"ז ועמודת מרכיב ציון וקובץ עבור סך הציון של המבחן, שגם בו צריכה להופיע עמוד ת"ז.
  • במידה והיו לכם מספר מבחנים מקבילים (גרסאות או הארכות זמן וכו') - אחדו את כל העמודות לעמודת ציונים אחת. 

9. כנסו למערכת ה upgrade ובצעו הזדהות.

10. כנסו לקורס המתאים (וודאו מספר קורס וסמסטר).

11. במידה ויש לכם רק עמודת ציונים אחת לדווח - בחרו אותה (עבור מבחן מועד א' למשל בחרו Exam_A, עבור ציון סופי בחרו Final_A). 

12. גררו את קובץ האקסל לתוך העמודה והציונים ייקלטו.

13. במידה ויש יותר מעמודה אחת או העמודה הרצויה לא קיימת - צרו את העמודות.

14. כנסו לכל עמודה וגררו לתוכה את הקובץ עם מרכיב הציון המתאים.

שינוי אחרון: Tuesday, 14 July 2020, 9:13 PM