ביטול וויתור בחינה

במקרה שסטודנט נכנס למשאב "וויתור בחינה" ומאשר את ההצהרה שבפנים - המערכת חוסמת עבורו את הבחינה.

במידה והמרצה מעוניין להחזיר לסטודנט את האפשרות להיבחן, יש לבצע את הפעולות הבאות:

1. היכנסו לתוך "וויתור בחינה"

2. לחצו על הקישור של "ניסיונות מענה:.."

3. אתרו בטבלה את הסטודנט, סמנו V בתיבת הסימון שלצד השם שלו ואז בתחתית הטבלה לחצו על "מחיקת ניסיונות המענה שנבחרו"

שינוי אחרון: Tuesday, 2 February 2021, 9:44 AM