הגדרת המבחן עצמו

אפשרויות בחינה ב moodle:
  • בחן – שאלות רב ברירהקישור להנחיות מפורטותשימו לב!!! אם אתם משכפלים בחן לטובת מועד ב או כדי להשתמש בהגדרות הקיימות, בשום אופן אין לעדכן או לבצע עריכה לשאלות המופיעות בגרסה המשוכפלת. יש להסיר את כל השאלות מהבחן המשוכפל ולייצר גרסאות חדשות לשאלות. אלו השאלות המקוריות שהופיעו בבחן שממנו שכפלתם. עריכה של השאלות האלה - משנה את השאלות המקוריות בבחן המקורי!

  • מטלה – שאלות פתוחות - קישור להנחיות מפורטות - אין להזין את השאלות של הבחינה לתיאור המטלה, אלא אך ורק כקובץ מצורף ורק בסמיכות לשעת תחילת הבחינה
ניתן לשלב בין השניים, לחלק את הבחינה לחלקים עם הפסקה באמצע וכו'.
בכל מקרה, יש להגדיר "הגבלת גישה" למשאב זה בתנאי של השלמת פעילות חתימה על הצהרות טוהר בחינות וויתור סודיות.
שינוי אחרון: Thursday, 22 October 2020, 9:28 AM